Ναταλία Καραγιάννη

Το σημείο αυτό συγκεντρώνει γλώσσες και θέματα ορισμένων γραπτών μου: εκείνων που έχουν δημοσιευθεί ή θα δημοσιευθούν. Ως τόπος, στηρίζεται πάνω σε τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η αποδοχή μιας τάξης χρονολογικής και χωρικής, παρά το γεγονός πως η ζωή της σκέψης αναπτύσσεται υπό συνθήκες αταξίας. Η δεύτερη είναι πως οι εικόνες που χρησιμοποιώ είναι, συγχρόνως, πόρτες για τα κείμενα και φόροι τιμής σε καλλιτέχνες που ανοίγουν προοπτικές προς άλεκτης προσέγγισης χώρους. Η τρίτη είναι πως το όριο μεταξύ ποίησης και θεωρίας είναι πορώδες: η διαδικασία σκέψης συμβαίνει γράφοντας και το ένα και το άλλο είδος, και η μια γραφή επικοινωνεί, συνήθως άθελά μου, με την άλλη. Έτσι, τα κείμενα μπορούν να γραφτούν και να διαβαστούν και από τη μιά και από την άλλη, μπορούν και να αναιρεθούν. Αν μένει κάτι, είναι ίσως ένας στίχος ή η διαίσθηση μιας κατεύθυνσης.

 

 

Στην ελληνική εκδοχή συγκεντρώνονται κυρίως δείγματα ποιητικής γραφής.

 

Επικοινωνία →