Ποίηση

Σαράντα

Τα ποιήματα του βιβλίου Σαράντα συνομιλούν με τα σχέδια της εικαστικού Χριστίνα Νάκου για τον χρόνο που περνά και την φιλία που μένει.

 

 

Φουμάρ μάτα.
Νο αθέρ λο κε ντεσεάμος μάτα ιγουάλ
ι ακαμπαρέμος μουριέν-ντονος βιβιέντο βίδα ρεγουλάρ ταμ-μπιέν
βιβίρ ούνα βίδα σιν φαντασία σιν εξθέσος σιν σορπρέσας σιν ποεσία:
έσο σι κε μάτα
βιβίρ εν λα ρικέθα μάτα
βιβίρ αμπουρίδος μάτα
βιβίρ σιέμπρε πλεναμέν-τε λο ρεάλ μάτα
βιβίρ σιν τζαμπ-κατ μάτα
βιβίρ κρειέν-ντο εν λα νατουραλέθα μάτα
βιβίρ πρετεν-ντιέν-ντο σερ αλεμάνες μάτα.

 

 

Εκδόσεις ΑΓΡΑ

Ορφέας Απέργης

 

 

σχέδιο της Χριστίνας Νάκου

>