Ποίηση

Μαρία Ρόζα ΙΙ : αντίστροφη μέτρηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εικόνες είναι όλες από παλιές καρτ-ποστάλ, εκτός από : την 5η και την 13η (από το βιβλίο: One Hundred Photographs. A Collection by Bruce Bernard, Phaidon:2000).

>