Η ιδέα του Βερολίνου

Η ιδέα του Βερολίνου είναι ένα δοκίμιο που πραγματεύεται την εξαφάνιση, δηλαδή την υποχώρηση από την ορατότητα. Απαρτίζεται από κείμενο γραμμένο στα αγγλικά και ζωγραφιές μου, που δεν έχουν ιεραρχική η εικονογραφική σχέση μεταξύ τους: ιδανικός θα ήταν ένας διάλογος με το κάθε κομμάτι να φωτίζεται από το άλλο, διατηρώντας την ακεραιότητά του.

Παρακαλώ, κάντε κλικ στην αγγλική σελίδα.

 

>